knowledge, book, reading, learning

THOMAS PAINE's COMMON SENSE IN POLISH


Niektórzy pisarze społeczność tak z rządem pomylili, że niewiele albo żadnego odróżnienia między nimi nie zostawiają. Nie tylko się różnią, ale mają też różne początki. Pobudką dla tworzenia społeczności są nasze chęci, a rządu — nasze hultajstwo. Owa pozytywnie promuje nasze szczęście, łącząc nasze starania; ów negatywnie, ograniczając nasze przywary. Społeczność zachęca do interakcji, rząd kreuje dystynkcje. Pierwsze naszym patronem, drugie pokaraniem.
Pełny wgląd, Google Sites

knowledge, book, reading, learning

THE ROLE OF FEEDBACK IN LANGUAGE PROCESSING

Artificial intelligence has been patterned after human structures for years. In consequence, artificial parsing has come to be used for teaching and diagnosis. The work discusses human information processing. It differs from artificial considerably.


  • Tests by Ladefoged showed speech and language dependence on feedback without exception;

  • Human DNA requires cellular feedback for active protein;

  • Human endurance under feedback impoverishment has been proved lower than for fasting.

Not only on these grounds, the role of feedback in human language processing can be posited to approximate a drive.The notion of a drive does not involve any sex-oriented function. The thesis regards human nerve, muscle, and cognitive structures with strictly linguistic relevance.
FEEL WELCOME TO WORK CONTENT