knowledge, book, reading, learning

FEDERALIST NO.1 | FEDERALISTA NR 1

Zauważono już wiele razy, iż od postępowania i przykładu ludności tego kraju zależeć może rozstrzygnięcie owej ważnej kwestii, czy społeczności ludzkie są realnie zdolne, czy też zdolne nie są, ustanowić dobry rząd wynikiem refleksji i wyboru, czy też ich losem ma być na zawsze zależność od przypadku i przymusu, względem politycznej konstytucji. Jeżeli jest w takiej mowie jakaś prawda, kryzys, w jakim znajdujemy się teraz, poprawnie da się uznać za tę dobę, w której decyzji dokonać trzeba; natomiast błędny wybór strony działania może zasługiwać, w tej perspektywie, na miano ogólnego niepowodzenia ludzkości.
https://publicdomaintranslation.com/2018/03/13/federalist-no-1-federalista-nr-1/knowledge, book, reading, learning

THE PROJECT THINKTIONARY

The project Thinktionary is not to comment.
It is to explore on word form and sense in a time perspective.
The content is free, public domain,
Creative Commons 4.0.
Simple English Aristotle, Physics, Book 1

https://onethinktionary.wordpress.com/physics-book-i/*****

The 4-volume edition of the Wycliffe Bible by Forshall and Madden, 1850, has a glossary.


THE GLOSSARYWYCLIFFE GLOSS


ABASHED | SCARED,     ABECE | ALPHABET,     ABIDE | AWAIT,     ABOUTE-WAITER | HANGER-ON,     ABREGGEN | REDUCE,     ACORDEN | AGREE,     ACQUENCHED | PERISHED,     ACTOUR | MINDER,     ACUMBLID, ACLUMSID | INEPT,     AGRISEN | SHUDDER AT,     ALEGGEN | ALLAY,     ALGAT | ANYONE, ANYHOWWork in progress.


knowledge, book, reading, learning

GRAMMAR IN A MIRROR

We can plan on time as in fields
https://travelingrammar.com/2013/08/12/chapter-1/
How can we learn the grammatical time? To an extent, we may think about time together with place.

Możemy planować czas jak w polach
https://podrozwgramatyce.wordpress.com/2016/11/27/rozdzial-1/
Jak możemy się nauczyć czasu gramatycznego? Do pewnego stopnia, możemy myśleć o czasie wraz z miejscem.

knowledge, book, reading, learning

BOGEY IN THE TALK BOX | BEBOK W PUDLE Z GADKĄ

A computer program is now able to predict psychosis simply by observing language patterns, and that with 100 percent success, says a nonprofit by “TV-Novosti”.
Such is also the news from America.
https://noeticbounce.wordpress.com/2017/12/10/bogey-in-the-talk-box/


Program komputerowy jest teraz w stanie przewidzieć psychozę po prostu obserwując wzorce językowe, i to ze 100-procentowym sukcesem, mówi nonprofit “TV-Novosti”.
Takie są też wieści z Ameryki.
https://noetycznapileczka.wordpress.com/2017/12/10/bebok-w-pudle-z-gadka/


knowledge, book, reading, learning

TRAVEL IN GRAMMAR

In whatever language, we always speak, listen, or write in real time. There is often no time to think about rules and definitions, and we manage with our internalized knowledge. We can think about it as using own cognitive variables.

We can try a mild brainteaser. If we compare our results with family, friends, or other people, and get consistent results, we can consider the idea natural.


Collapse )
knowledge, book, reading, learning

EMILY DICKINSON'S FIRST SERIES


Emily Dickinson's First Series entire translated into Polish, with notes; 228 pages electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
All content available free at website
Poetry by Emily Dickinson in Polish, Creative Commons


Free e-book: all the website English language content for the First Series; Emily Dickinson's poetry with a thematic stanza, notes on the poet's classicist reflections, her inspiration with Latin and Greek for abstract imagery, and other observations also to explain why the first print deserves recognition; 203 pages electronic format, Creative Commons Attribution License 2.5.
DOWNLOAD
or view print content over the Internet Archive,
EMILY DICKINSON, FIRST SERIES


Cała kolekcja pierwsza poezji Emilii Dickinson przetłumaczona na język polski, ze zwrotką tematyczną, notkami o refleksjach klasycystycznych poetki, jej inspiracji greką i łaciną, oraz innymi obserwacjami, także wyjaśniającymi, dlaczego pierwodruk zasługuje na uznanie; 228 stron formatu elektronicznego, Creative Commons Atribution License 2.5.
Oto jest mój list do świata
Co do mnie nie pisał
Od Natury, prosta wzmianka
Udzielona tkliwie.

Przynależna jest jej wieść
Rękom niewidocznym:
Krajanie drodzy, ku jej czci
Sądźcie mnie łagodnie!


FIRST SERIES IN POLISH, INDEX

The index shows First print as well as numbers assigned by Thomas H. Johnson and Ralph W. Franklin in their editions of 1955 and 1998, as J poem number and Fr poem number, respectively. For further details, please refer to Wikipedia list of Emily Dickinson's poems.

LIFE | ŻYCIE
LOVE | MIŁOŚĆ
NATURE | NATURA
TIME and ETERNITY | CZAS a WIECZNOŚĆ